HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

18/06/2022
ĐĂNG KÝ APP RALLISMART V2
18/06/2022
1 Đăng ký APP RALLISMART V2 2
18/06/2022
Kết nối với mạng LAN RALLI SMART V2
18/06/2022
Cài đặt HC mạng Wifi RALLI SMART V2
18/06/2022
Kết nối thiết bị đèn RALLI SMART V2
18/06/2022
Kết nối công tắc RALLI SMART V2
18/06/2022
Kết nối thiết bị cảm biến RALLI SMART V2
18/06/2022
Kết nối với bảng cảnh RALLI SMART V2
18/06/2022
Tạo cảnh RALLI SMART V2
18/06/2022
Hướng dẫn tạo kịch bản RALLI SMART V2
RALLISMART
SẴN SÀNG HỖ TRỢ
Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về công nghệ, sản phẩm, ứng dụng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng của bạn.
Tư vấn liên hệ   Tư vấn liên hệ